מעמד למלכודת זבובים

תיאור

מעמד ייעודי לצורך הגבהת המלכודת לגובה המתאים להתעופפות הזבובים. כמו כן נחוץ על מנת לצמצם את תופעת התחממות הפיתיון הנוזלי (כשהמלכודת על הקרקע החמה).