נורות מוגנות שבר

תיאור

נורות מוגנות שבר (תוצרת אירופה) – נורות 15w , מיוחדות למשיכת חרקים מעופפים בעלי אורך גל אולטרא סגול (התחום הנראה ע"י חרקים). הנורות מוגנות שבר למניעת סכנת זכוכית במקומות רגישים כגון בתי חולים, ייצור והגשת מזון, מעבדות וכד'.

הוראות יצרן ממליצות להחליף נורות אחת לשנה לצורך משיכה אפקטיבית. סימן זיהוי טבעת כסופה בהיקף הנורה.


נורות מוגנות שבר (תוצרת סין) – נורות 15w , מיוחדות למשיכת חרקים מעופפים בעלי אורך גל אולטרא סגול (התחום הנראה ע"י חרקים). הנורות מוגנות שבר למניעת סכנת זכוכית במקומות רגישים כגון בתי חולים, ייצור והגשת מזון, מעבדות וכד'.

הוראות יצרן ממליצות להחליף נורות אחת לשנה לצורך משיכה אפקטיבית. סימן זיהוי טבעת אדומה בהיקף הנורה.