מאמרים של: Admin

הרחקת מכרסמים

ההתגוננות מפני מכרסמים: התגוננות סביבתית: תכנון מבנים אטומים ובלתי חדירים למכרסמים; הקטנת זמינות המים ע”י ניקוז יעיל ומניעת נזילות; אחסון