הדברה במפעלי מזון

ייעוץ

חברתנו מייעצת למפעלים בארץ ובחו"ל בנושאים הבאים: תברואת מזון הגיינה במפעלי מזון ותרופות ניקוי וחיטוי משטחים, ציוד ועוד דרישות רגולטוריות