כללי

זיהוי מזיקים

לחברתנו מעבדת אנטומולוגיה לזיהוי חרקים. ניתן להביא אלינו חרקים ואנו ניתן (כל שניתן, שכן לעיתים חרקים עוברים בתהליך היצור שינויים